PostHeaderIcon Zarząd MUTWKoordynator – Maria Teresa Żarska

Z-ca Koordynatora – Lidia Opałka

Sekretarz – Krystyna Dorota


Przewodnicząca Rady Słuchaczy – Henryka Zasławska