PostHeaderIcon Rada Programowa MUTW

Rada Programowa

  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Derda – Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. Kazimierz Mieroszewski – Uniwersytet Śląski  – przewodniczący
  • dr Jarosław Durka – Uniwersytet Opolski
  • mgr Krystyna Jasińska – Radna Sejmiku Śląskiego
  • mgr Aleksandra Podgórska – dyrektor Miejskiego Domu Kultury
  • mgr Maria Teresa Żarska – koordynator MUTW
  • mgr Lidia Opałka – z-ca koordynatora MUTW