PostHeaderIcon Historia

U źródeł Myszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku…


"Duchu Miłości otwórz nasze oczy

na uśmiech i wdzięczność dziecka,

zaufanie młodego człowieka

i potrzeby człowieka starego."

                  Jan Paweł II 

  10 lutego 2009 r. o godz. 17.00 sala widowiskowa Myszkowskiego Domu Kultury zgromadziła gości zacnych wiele. Osobliwa była ta chwila, chwila inauguracji Myszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w której uczestniczyli ludzie polityki, Kościoła, samorządowcy, słuchacze oraz ich rodziny. Byli też młodzi przedstawiciele Myszkowa reprezentujący Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 5 w Myszkowie. Nastrój panował uroczysty i podniosły, ale zarazem ciepły i serdeczny. Wszyscy obecni czytali słowa Jana Pawła II, zapisane w artystyczny sposób, które stały się mottem działania ludzi dobrej woli, bez których do tej osobliwej chwili na pewno rychło, by w naszym mieście nie doszło. Z ust przybyłych gości padały słowa uznania dla słuchaczy i organizatorów, zaś organizatorzy dziękowali Burmistrzowi Miasta Panu Januszowi Romaniukowi za wsparcie, które pozwoliło na realizację potrzeb intelektualnych, psychicznych i społecznych ludzi, którzy eta aktywności zawodowej mają już za sobą, ale pozostają w drodze nieustannego wewnętrznego doskonalenia.

Godzina 17:00 Sala widowiskowa MDK w Myszkowie

  A zatem…jak to się zaczęło…?

  Był 5 grudzień 2001 r. Pod patronatem Wojewody i Marszałka Śląskiego została zorganizowana w Katowicach Konferencja ph: "Człowiek stary i jego rodzina". Pokłosiem uczestnictwa było postanowienie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myszkowie. Postanowienie podjął Zarząd Stowarzyszenia, Wspierania i Promocji Rodziny "Opoka" w Myszkowie, którego prezes był uczestnikiem obrad w Urzędzie Marszałkowskim. Ale nie był to jeszcze właściwy czas, chociaż wielu naszych obywateli już wówczas uczestniczyło w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Częstochowie. Dni mijały bardzo szybko. Przyszły II Myszkowskie Dni Rodziny w czerwcu 2005r. Podczas obrad uroczystej Rady Miasta w jednym wystąpieniu zwrócono uwagę na potrzeby człowieka starego, na bezkompromisowe odtrącenie ludzi starszych, wręcz przymuszenie do odchodzenia na emeryturę czy zwolnienia z pracy ludzi po 50-tym, czy nawet 45-tym roku życia i pozostawienie ich w grupie bezrobotnych, bez wsparcia i nadziei na lepsze.

  Jesienią 2005 r. doszło do spotkania p. Danuty Łoniewskiej, p. Zofii Chwalby i p. Janusza Romaniuka. Pani Danuta Łoniewska nosiła się z zamiarem utworzenia stowarzyszenia wspierającego ludzi starszych. Intencyjna rozmowa stała się źródłem dalszego działania .

  27 września 2006 r. Stowarzyszenie Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych w Myszkowie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Prezesem nowego Stowarzyszenia została pani Danuta Łoniewska. Już w czerwcu 2006r. w Uchwale nr 8 z dnia 22 Walne Zgromadzenia zobowiązało Zarząd "Opoki" do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  I znowu płynął czas…

 W październiku 2008 r. Burmistrz Miasta Pan Janusz Romaniuk zorganizował spotkanie w którym uczestniczyły: Panie mgr Anna Kciuk, mgr Maria Kostarczyk, mgr Eugenia Zielińska (panie reprezentujące społeczność obywatelską), mgr Krystyna Jasińska (kier. W. Edukacji Urzędu Miasta), mgr Danuta Łoniewska (Prezes Stowarzyszenia "Opoka"), mgr Zofia Chwalba (radna Miasta Myszkowa). To spotkanie przyspieszyło bieg wydarzeń. W tym samym miesiącu Walne Zgromadzenie "Opoki" Uchwałą nr 1 z 15 października 2008r. powołało Zespół Założycielski w składzie: p. Danuta Łoniewska, Krystyna Jasińska, Zofia Chwalba (działalność na zasadzie wolontariatu) i Uchwałą nr 2 z 15 października 2008r. przyjęło projekt Regulaminu MUTW.

Zespół Założycielski (od lewej: p. Danuta Łoniewska,
p. Zofia Chwalba, p. Krystyna Jasińska)

  Patronat Honorowy nad MUTW przyjął Burmistrz Miasta p. Janusz Romaniuk. Kolejno 10 XI, 2 XII 2008r., 2 I 2009r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbywały się zebrania informacyjne dla przyszłych słuchaczy.

Prace przed inauguracją MUTW

  Równocześnie podjęto starania rozszerzenia obszarów współpracy gminy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. 2 XII 2008r. Rada Miasta w Uchwale nr XXV/219/08 o współpracy ze stowarzyszeniami o organizacjami pozarządowymi do istniejących już dopisała: "aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w różnym wieku", co pozwoliło Zarządowi Stowarzyszenia "Opoka" na udział w konkursie ogłoszonym przez Gminę na uzyskanie środków finansowych.

  29 grudnia 2008 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Promocji Rodziny I Wspierania Osób Starszych "Opoka" podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie utworzenia Myszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myszkowie. Patronat naukowy nad MUTW przyjęli Rektorzy Akademii polonijnej i Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie. Bezpośredni nadzór dydaktyczny nad MUTW przyjął prof. dr hab. Lech Szecówka z Politechniki Częstochowskiej.

  Już było coraz bliżej inauguracji, tym bardziej, że podczas zebrań informacyjnych przedyskutowano projekt regulaminu, określono zakres tematyczny wykładów, pozyskano wykładowców i lektorów określając tym samym rodzaj zajęć fakultatywnych i strukturę władz.

  27 stycznia 2009 Rada Miasta Myszkowa w Uchwale nr XXVII/234/09 określiła wysokość dotacji finansowej w dziale Kultura i dziedzictwo narodowe. Wysokość dotacji określona przez Komisję Rady Miasta na kwotę 25500 zł. znacznie wspomogła środki finansowe zgromadzone przez słuchaczy MUTW.

  I tyle retrospekcji...

  Jesteśmy na sali widowiskowej MDK. 10 lutego 2009r. o godz. 17.00 uroczystość inauguracji rozpoczął występ młodzieży Gimnazjum nr 3 przedstawiający w metaforycznym ujęciu życie człowieka, a "Gaudeamus" w wykonaniu chóru Gimnazjum nr 5 oraz "Barka" śpiewana przez przedstawicieli trzech pokoleń wycisnęły łzę nie w jednym oku obecnych na Sali.

Występ młodzieży Gimnazjum Nr 3
na zdjęciu Diana Kulak i Jędrek Badeński

 

Chór Gimnazjum Nr 5 Symboliczne pokoleniowo wykonanie Barki
śpiewają: p. Bogumiła Twardowska oraz Ewa Ślęzak i Iza Włodowicz

  Uroczystość prowadziły panie tworzące Zespół Założycielski MUTW a mianowicie p. Danuta Łoniewska, p. Krystyna Jasińska i p. Zofia Chwalba. 

Zespół Założycielski MUTW

  W wypowiedziach gości zaproszonych nie brakowało słów uznania pod adresem słuchaczy i organizatorów. Głos zabrali : poseł na sejm p. Jadwiga Wiśniewska, Burmistrz Miasta Myszkowa p. Janusz Romaniuk, wicemarszałek sejmiku śląskiego p. Mariusz Kleszczewski, starosta Powiatu Myszkowskiego p. Marian Wróbel, świat nauki reprezentowała w swojej wypowiedzi Rektor Akademii Polonijnej dr Dagmara Bubel, prof. dr hab. Lech Szecówka oraz dr Artur Żywiołek wykładowca Akademii Jana Długosza. Ciepłe słowa połączone z błogosławieństwem skierował do obecnych ksiądz dziekan Stefan Jachimczak.

  Słuchacze MUTW złożyli ślubowanie, które odebrała Rektor Akademii Polonijnej p. Dagmara Bubel, prof. dr hab. p. Lech Szecówka i Burmistrz Miasta p. Janusz Romaniuk. 

Ślubowanie

   Wykład inauguracyjny "Człowiek i społeczeństwo" wygłosił prof. Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego.

  U progu 60-tej rocznicy powstania miasta Myszkowa, dzięki ludziom dobrej woli, wsparciu władz miasta w strukturach Stowarzyszenia Promocji Rodziny i Wspierania Ludzi Starszych "Opoka" rozpoczął działalność Myszkowski Uniwersytet III Wieku. Spełniły się oczekiwania mieszkańców miasta Myszkowa i Powiatu Myszkowskiego, a osobliwą chwilę w której uczestniczyli ludzie nauki, Kościoła, władze polityczne, samorządowe, dyrektorzy placówek, wykładowcy, słuchacze MUTW i ich rodziny, organizatorzy zadedykowali zmarłym zasłużonym pedagogom naszego miasta a mianowicie: śp. Ewarystowi Zarembie-Skrzyńskiemu - pierwszemu nauczycielowi w Myszkowie, śp. Piotrowi Banysiowi - zasłużonemu w rozwoju szkolnictwa zawodowego i śp. Stefanowi Cieśli - pierwszemu dyrektorowi LO w Myszkowie. 

Chwila osobliwa

  Powstanie MUTW bardzo przychylnie odnotowała lokalna prasa. Najwięcej miejsca temu wydarzeniu poświęcił redaktor Marcin Pilis w Kurierze Jurajskim z nr 06/2009 z dnia 12 II 2009, który zresztą był od początku przyjacielem rodzącej się inicjatywy lokalnej. Bardzo ciepły artykuł napisany przez redaktor Aleksandrę Kubas znalazł się również w Gazecie Myszkowskiej z 13 II 2009 r. 

Trybuna

  I tak rozpoczął się kolejny etap w życiu naszej społeczności myszkowskiej. "Duch Miłości otworzył oczy" tym, co pochylili się nad potrzebami ludzi, których marzenia o nauce nie poszły na emeryturę.

Zdjęcia:  Gazeta Myszkowska, Wydział Promocji Miasta - stażysta Przemysław Jarząbek

Opracowali: Zofia Chwalba i Józef Widera

Poprawiony (wtorek, 22 grudnia 2009 09:57)

 

Harmonogramy
Semestr
Zimowy 2019/2020 r.

Harmonogram wykładów audytoryjnych na MUTW - Semestr Letni 2019 r.


Plan zajęć fakultatywnych na MUTW – Semestr Letni 2019 r.

Statystyka
Odsłon : 802319
Goście Online
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości